Detail Cantuman Kembali

XML

Penerapan Restorative Justice Dalam penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-anak


Restorative Justice atau keadilan restoratif berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sitem peradilan anak adalah enyelesaian perkara tindak idana yang melibatkan elaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang tterkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. melalui keadilan restoratif, penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak menekankan pada pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana daripada memparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat. pusat perhatian diaraahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan dan kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memfasilitasi perdamaian, sehingga menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui sistem permusuhan (adversarial)
Taufik Makarao - Personal Name
345.01 Tau p
NONE
Buku
Indonesia
BPHN
2014
[Jakarta]
x, 135 hlm,;21 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...